Aretusprogrammi osad:

Aberiin-anguse tõu aretusprogramm
Akviteeni hele tõu aretusprogramm
Aretuskordades esinevad seadused, määrused ja direktiivid.
Aretuslooma jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamistulemuste kasutamise kord
Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord
Aretuslooma põlvnemise registreerimise ning põlvnemise õigsuse kontrollimise kord
Aretusprogrammiga nõutavad protseduurireeglid
Aubraki tõu informatsioon
Belgia sinise tõu informatsioon
Eesti holsteini (EHF) tõugu lehmade välimiku hindamise kord
Eesti holsteini tõu aretusprogramm
Eesti punase ja eesti holsteini tõugude aretusprogrammide lisadena nõutavad algdokumendid
Eesti punase tõu aretuskomponentide iseloomustus
Eesti punase tõu aretusprogramm
Eesti punase veisetõu kirjeldus
Eesti punast tõugu (EPK) lehmade välimiku hindamise kord
Emaslooma seemendusandmete registreerimise kord
Gallowei tõu informatsioon
Herefordi tõu aretusprogramm
Lihatõugude lühitutvustused
Lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine1
Lihaveiste jõudluskontrolli läbiviimine2
Lihaveiste puhul nõutavad algdokumendid
Limusiini tõu aretusprogramm
Põllumajanduslooma, keda soovitakse tõuraamatusse kanda, identifitseerimine ja selle üle arvestuse pidamise kord
Piemonti tõu informatsioon
Sarolee tõu aretusprogramm
Seemendusalased koolitusprogrammid ja seemendaja tunnistuse saamise nõuded ja tunnistuse väljastamise kord
Seemendusaruanne
Seemenduste otsesisestamise avaldus
Seemenduste otsesisestamise avaldus (wordi doc.)
Simmentali tõu aretusprogramm
Soti magiveise tõu aretusprogramm
Sperma importimisest teavitamine
Sünniregister
Tõu määramise algoritm
Tõuraamatusse kandmise alused ja tõuraamatu pidamise kord
Tõuraamatusse kandmise skeemid
Vaba- ja käestpaarituste registri vorm

 

  GifStudio WebDisain2002 CopyRight / Kõik Õigused Kaitstud